As Seen in AIN - Get Custom Upset Training

CAE Oxford Upset Recovery Training (in Dutch)


This testimonial is in Dutch.
Justin Charbon is een student aan CAE Oxford Aviation Academy. Om de veiligheid van haar studenten, docenten en de vliegschool in zijn algemeenheid te verbeteren, heeft CAE geïnvesteerd in hoogwaardige loss of control in-flight (LOC-I) training.
APS, wereldleider op het gebied van LOC-I, biedt door middel van Upset Prevention en Upset Recovery Training (UPRT) een concrete oplossing aan voor de nummer één bedreiging in de commerciële luchtvaart en is dan ook vereerd om met de beste vliegscholen te mogen werken die net zoals CAE Oxford Aviation Academy de veiligheid op de eerste plaats hebben staan.
Bent u benieuwd naar de ervaring van Justin Charbon na het volgen van zijn training bij APS, kijk dan naar onderstaand fragment.

Official Training Provider For